Når barna må flytte

You are here

Over halvparten av familier med barn under fire år har kjøpt ny bolig de siste fire årene. Her får du råd om hvordan du best tar hensyn til barna når familien er på flyttefot.

En undersøkelse gjort av Norstat for DNB viser at over halvparten av familier med barn under fire år har kjøpt ny bolig og bil de siste fire årene. Seks av ti oppgir som grunn at de trenger større plass. Vi tar med oss de små på flyttelasset, men det er viktig å ta hensynet til de små på alvor i så store omveltninger i barnas hverdag.

– Barn må få tid til å ta farvel med personer og steder som betyr noe. Tap må sørges over. Derfor må foreldrene være årvåkne og nærværende slik at barnas ulike reaksjoner kan bli forstått og tatt imot. Tilpasning til det nye stedet er ofte krevende, sier psykiater og psykoanalytiker, Solveig Bugge Aase.

– Hensyn til barna tilsier at antall flyttinger bør begrenses til det som er absolutt nødvendig ut fra en totalvurdering.

Hun har god kjennskap til barn og flytting. Hun driver privat spesialistpraksis i Oslo og jobber for Helse Sør-Øst. Hun beskriver hvorfor forberedelsene ved flytting er spesielt viktige.

– Barnets trygghet er knyttet til det kjente og forutsigbare. Større forandringer, særlig slike som berører hjem og venner, er naturlig angstskapende for barn, forklarer hun.

– Forberedelser hjelper barnet til bedre å forstå hva som skal skje. På den måten økes barnets mulighet til å mestre endringene, og som en følge av aktiv mestring bringes angsten og usikkerheten mer under kontroll.


Slik tar du vare på minnene:

Ta bilder av huset, rommet, tingene, lekeplassen, klassen og vennene. Lag en collage i en stor ramme og heng på veggen eller lag en minnebok hvor alle bildene er limt inn med tekst som forteller om bildet. Et konkret minne å kikke på er kjekt både for en selv og til å vise nye venner.

I noen tilfeller kan det være lurt å flytte på seg:

Noen ganger har barn umiddelbare fordeler av å flytte, for eksempel i situasjoner hvor barnet opplever spesielle vansker i nabolaget eller i skolen. Positive sider ved flytting, særlig mellom ulike land, kan være at barnet får en større forståelse for forskjellige kulturer. Som voksen kan en bedre forstå kompleksiteten i for eksempel internasjonale konflikter. Mange med flerkulturell bakgrunn blir svært innsiktsfulle, kompetente og tilpasningsdyktige. Mange lærer seg flere språk og har glede av det senere i livet.
(Solveig Bugge Aase, psykiater og psykoanalytiker)

– SNAKK MED BARNA.
Pedagogisk leder Jeanette Riis opplever ofte å få nytilflyttede barn til Stavangerbarnehagen hun jobber i.
– Det kan være positive eller negative årsaker til at man flytter og dermed gitte forutsetninger for om den første tiden blir god eller ikke. Men først og fremst er vissheten om at alle barn må ses på som individuelle det viktigste, sier Riis.

Pedagogen påpeker også at mye er opp til foreldre og hvordan de snakker med barnet om det å flytte.

Selve flyttingen medfører et visst stressmoment hos foreldre, som har mye praktisk de må ordne. Dette observerer barn uten at de kanskje helt skjønner hva som foregår.
– Det å finne alle lekene sine puttet i en brun eske er ikke lett å forstå for et barn, og kan føre til utrygghet. Det beste er å ta barnet med i prosessen. Fortell hva som skal skje, ta barnet med på pakkingen av leker, og forklar at når vi pakker dette opp igjen, er det på et nytt, kjekt rom. Det at lekene skal være med på å flytte kan være betryggende for en liten. Men også for større barn er det viktig å ta barna med i prosessen, sier Riis.

– Store barns følelser teller like mye som små barns, og det er viktig å ta alles følelser på alvor, sier hun.

Netboard will be here
VERST FOR FORELDRENE?
Det å forklare hvorfor en skal flytte gir også barn en økt forståelse for hva som skjer.
Forarbeidet for at overgangen til ny plass og ny barnehage skal gå bra, ligger med andre ord i stor grad hos foreldre.

– Vi bruker mye litteratur for å sette ord på vanskelige følelser. Innenfor mange temaer er det lærerike og gode bøker som kan brukes som et utgangspunkt for en samtale. Vi er også veldig opptatt av å ha en tett og god dialog med foreldrene, særlig i den første tiden. Samspillet mellom oss kan hjelpe barnet til å føle seg trygt, sier pedagogisk leder Riis.

Hun peker også på engasjementet på hjemmebane som svært relevant for en myk start.
– Dersom man flytter til et nytt sted, er det trolig stort sett ukjente der man bor. Da kan det være lurt å forsøke å komme i kontakt med naboens barn dersom de er jevnaldrende, sier hun og sender samtidig en oppfordring til alle dersom nye flytter inn i nabolaget:

– Det koster så lite å ta initiativet til å bli kjent med nye, og så betyr det utrolig mye for dem som blir invitert med på lek.

Riis forteller at det av og til faktisk er foreldrene som sliter mest. Løsrivelse fra barnet kan føles verre når alt er nytt. Og frykten for hvordan barnet har det i barnehagen, etter at mor og far har gått, kan gjøre det ekstra vanskelig.

– Det hender at vi har barn som stortrives i barnehagen, men at foreldrene gjør det vanskelig for barnet. Da må vi gi beskjed, sier pedagogen, som understreker at det er barnas ve og vel hun setter først.

– Dersom barnet gråter mye, trekker seg bort fra de andre, ikke spiser og ikke vil ha trøst, er det grunn til bekymring. Da kan det ha en sammenheng med at de ikke forstår hvorfor de skal være på den store og ukjente plassen, og at de i en periode kan trenge ekstra omsorg fra personalet. Men i de aller fleste tilfellene tilpasser barn seg fantastisk bra. De blir fort kjent med hverandre og kommer raskt inn i rutiner. Derfor sier en gjerne at dersom en vet at familien skal flytte, er det lurt å gjøre det før barna begynner på skolen, sier Riis.

TRYGGHET OG STABILITET VIKTIG.
Familien Mikkelsen fra Stavanger flyttet til tettstedet Bykle, for så å flytte tilbake til oljebyen igjen etter to år. Mamma Merete, pappa Trond, Jens (11) og Julia (7) forberedte flyttingen godt med besøk til det nye stedet i forkant. Allikevel var det en utfordring for familien, som nå er blitt fem med lillesøster Maria (8mnd.).
– Det var viktig for oss at hele familien var med på å ta valget om å flytte. For selv om det var svært gunstig for meg rent jobbmessig, var jeg nokså skeptisk til å ta Jens ut av barneskolen og la Julia begynne i barnehage og på skole et annet sted. Dette er viktige, grunnleggende år for ungene, og trygghet og stabilitet er kanskje viktigere enn noen gang. Det var dessuten både positivt og negativt at vi visste at vi skulle hjem igjen, forteller pappa Trond.

Likevel valgte familien å gjøre seg denne erfaringen, som skulle vise seg å bli spennende på mange områder.

– VÆR TÅLMODIGE.
Det å flytte for bare en kort periode på to år har både fordeler og ulemper. Da er det særlig viktig å prøve å opprettholde kontakten med det miljøet som en skal tilbake til. Likevel ligger det en utfordring i å komme tilbake.

– Ofte forventer en at forholdene skal være de samme som de en forlot. Da kan det bli både overraskende og forvirrende at mange ting har forandret seg i løpet av disse par årene. Barnet selv er blitt to år eldre, det samme har de tidligere vennene. Internett gir i dag en god mulighet for kontakt med enkeltpersoner og skoleklasse gjennom den tiden en er borte fra hverandre, sier psykiater Bugge Aase.

– Vi snakket mye om det som skulle skje og la vekt på at forandringen skulle synke inn også mentalt. Trond reiste i forkant, tidlig på våren, mens vi ble igjen og forberedte oss så godt vi kunne, forteller mamma Merete.

Psykiater Bugge Aase oppfordrer innflyttere til å smøre seg med tålmodighet.
– Foreldre ønsker nok at slike overganger skal skje på en smidig måte, og i det kan det ligge en for stor forventning om rask tilpasning, forklarer psykiateren.

Hun peker på at det da kan være lett å overse barns ulikhet og deres ulike behov i forbindelse med flyttingen.

Barnas fem beste flytteråd:
Før du flytter:
  • Besøk plassen du skal flytte til
  • Besøk skolen og klassen for å hilse på lærer og medelever
Når du har flyttet:
  • Begynn på f.eks. fotball for å bli fortere kjent med folk
  • Hold kontakten med venner du har flyttet fra gjennom brev og e-post
  • Vær grei og hyggelig mot andre

(Kilde: Jens, 11 år)

Stats read: 
6 713
Stats like: 
10
↓ Artikkelen fortsetter under