Hvordan hjelpe barna til å få venner?

You are here

Her får du noen tips til hvordan du kan hjelpe barnet ditt til å få gode venner, samt hva vi voksne kan gjøre dersom vi ser barn i nærmiljøet holdes utenfor.

HVORDAN HJELPE BARNA TIL Å FÅ VENNER?

✫ Tren barnet på å vente på tur, gi og ta, og bytte på å bestemme i leken. 

✫ Tren barnet ditt på empati: snakk om hvordan det oppleves når noen sier slemme ting, når man ikke får være med på leken, ikke blir invitert i selskap o.l.

✫ Tren barnet ditt til å dele og være raus. Er du selv raus som voksen? Ser barnet ditt at du bryr deg om andre og er raus?

✫ Snakk fordelaktig og godt om andre mennesker, og vær en god rollemodell.

✫ Hjelp barnet ditt med å få en god selvfølelse ved å se barnet ditt i hverdagen og bekrefte det barnet ditt gjør. Ikke vær opptatt av at barnet skal være så flink – det er bedre for et barn å høre at du setter pris på henne/ham akkurat slik hun/han er. Gjør barnet ditt noe galt, fokuser på handlingen og ikke personligheten. Barn med god selvfølelse har lettere for å møte andre på en anerkjennende og inkluderende måte.

HVA KAN VI GJØRE HVIS VI SER BARN I NÆRMILJØET SOM HOLDES UTENFOR?

✫ Dersom barnet hører til vårt eget barns barnehage, klasse eller nabolag, kan du sørge for at barnet alltid blir invitert med i bursdager og andre sosiale sammenkomster.

✫ Bli med i leken selv og inviter med deg barnet som står utenfor. 

✫ Se barnet! Hils på barnet og slå av en prat. Vis at du bryr deg og at barnet er lagt merke til.

✫ Fortell om barnet til ditt eget barn og undre deg sammen med barnet ditt om hvordan det er å være utenfor. Diskuter hva dere kan gjøre med det. Kan dere invitere barnet med hjem?

✫ Finn litt mer ut om barnet; er det andre voksne rundt barnet som vet hvordan barnet har det? Har barnet venner du ikke vet om? Er det grunn til bekymring hva angår barnets hjemmeforhold? Burde førskolelærer/lærer tipses om barnet, er det noe barnehagen/skolen kan gjøre? Eller bør du ta kontakt med barnevernet for å gi et anonymt tips om din bekymring for barnet?

Kilde: Foreldreutvalget for barnehager/Lena Jensen

Stats read: 
3 993
Stats like: 
9
↓ Artikkelen fortsetter under