Vennskap er viktigere enn du tror

You are here

Barns vennskap er for viktig til at det overlates til de små alene. Vi kan ikke påtvinge barna våre vennskap, sier ekspertene, men foreldre både bør og må ta ansvar for de sosiale båndene som knyttes allerede i ung alder.

Barna velger sine venner og som foreldre kan vi aldri velge venner for dem. Men vi har likevel en viktig rolle både som forbilder og som praktiske tilretteleggere.

Da Øyvind Kvello, som er førsteamanuensis i psykologi ved NTNU, jobbet med sin doktoravhandling om barn og vennskap, intervjuet han både barn og foreldre i samme familie og gjorde flere interessante funn.

– Foreldrenes sosiale ferdigheter går i arv til barna. Barna lærer av sine foreldre hvordan relasjoner skal bygges og leves. Hvis foreldrene har gode vennskapsrelasjoner, har barna lettere for å få det. Dessuten påvirker foreldrenes oppdragerstil barnas evner til å få venner. Barn som enten har veldig autoritære eller veldig ettergivende foreldre, har vanskeligere for å få venner enn barn som har fått en mer demokratisk oppdragelse, sier Øyvind Kvello.

Kvello mener at det å bli en god venn er noe alle barn trenger å øve på.

– De må lære å inngå kompromisser, ikke være for egoistiske og klare å si fine ting til andre. Alt dette kan vi foreldre hjelpe dem med. Hvis du overhører at barnet ditt har en konflikt med en venn som er på besøk, kan det være lurt å sette seg ned etter at vennen har gått hjem og snakke med barnet om hva som skjedde. Hvorfor reagerte vennen slik hun gjorde? Hva kunne barnet ditt gjort eller sagt annerledes for å løse konflikten? Slik kan barn lære mye om vennskap og empati, sier psykologen.

VENNSKAP GAGNER UTVIKLING.
Barn som har gode venner allerede før de begynner på skolen, klarer seg bedre enn de som ikke har jevnaldrende venner. De har bedre psykisk helse og mindre risiko for å bli mobbet. Men vennskap kommer ikke alltid av seg selv, og noen ganger trenger barna hjelp fra de voksne både for å skape gode relasjoner og for å inkludere andre barn i et fellesskap.

Ved høstens skolestart var mange av landets skoler og barnehager med på kampanjen «Voksne skaper vennskap», nettopp for å sette fokus på de voksnes rolle i barnas sosiale felleskap. Kampanjen er en del av Utdanningsdirektoratets arbeid mot mobbing og temaet ble valgt for å gjøre voksne, både foreldre og ansatte i skoler og barnehager, mer bevisst på hvor viktig vennskap er for å forebygge mobbing.


EN GOD VENN: Vennskap er godt for helsen. Men av og til trenger barna hjelp av voksne for å finne en god venn. Her er Mathea (4) og Kaisa (4) - bestevenner allerede, et vennskap som ble initiert av foreldrene deres.

INGEN SKAL FALLE UTENFOR.
Både foreldre og de voksne på skolen og i barnehagen kan også gjøre mye for å sørge for at ingen faller utenfor det sosiale fellesskapet. At alle blir invitert i bursdager og får være med i arrangerte vennskapsgrupper og liknende, bidrar til å unngå at noen faller utenfor det sosiale fellesskapet.

– Vi kan tvinge barn til å være sammen om ulike aktiviteter, men vi kan ikke påtvinge vennskap, sier Kvello.

– Er det først sånn at noen barn ikke passer sammen som typer, eller at et barn ikke blir likt av de andre barna, er det vanskelig for de voksne å «koble» dem sammen. Det beste vi kan gjøre er å passe  på at ingen blir ekskludert. For de barna  som faller utenfor fellesskapet i nabolaget, barnehagen eller klassen, spiller fritidsaktiviteter en ekstra viktig rolle, mener han.

– Hvis du har et barn som har problemer med å få venner i klassen, er det viktig å finne en aktivitet som passer for barnet. Ikke tenk at han er nødt til å begynne med fotball, fordi alle de andre i klassen holder på med det. Finn en aktivitet han liker, der han kan komme til sin rett og få nye venner fra et annet miljø.

Psykologen med doktorgrad om barn og vennskap mener at det å ta vare på barn som faller utenfor, og å bidra til at ingen blir utstøtt er noe vi er nødt til å lære barna våre. Hvis ikke skaper vi et kaldere samfunn.

– Men vi skal ikke gjøre barna våre til sosialarbeidere. De må få lov til å velge venner utfra hjerte og lyst, og ikke utfra hva som gagner fellesskapet!

Netboard will be here
DEN STERKESTES RETT. 
– Å få en god venn, og å klare å beholde den, er noe av det viktigste for et barns trivsel, sier Lena Jensen som leder Foreldreutvalget for barnehager (FUB).
Hun ivrer for at arbeidet mot mobbing og utestenging må starte allerede i barnehagen.

– Undersøkelse viser at rundt ti prosent av barna trives dårlig i barnehagen. For mange av dem er årsaken til mistrivselen at de blir plaget eller ertet av andre barn. Hvis noen barn opplever helt fra de er små at de ikke blir likt av de andre barna og at de ikke får være med i leken, faller de gjerne mer og mer utenfor.

Når det ikke er noen voksne tilstede, ute i gata eller på skoleveien, ser vi ofte at det er den sterkestes rett som rår. Derfor er det så viktig at både ansatte i barnehagen og foreldre har øynene åpne, mener hun.

– Som voksne har vi et særlig ansvar når vi ser at andres barn holdes utenfor det sosiale fellesskapet. Vi må våge å bry oss og by på oss selv, sier Jensen.

Kanskje kan du delta i leken selv og invitere med det barnet som står utenfor? Det er også lurt å ta med egne barn på en diskusjon om hva som kan gjøres med barn som står utenfor. Da kommer barna ofte selv med gode forslag til hvordan det ensomme barnet kan inkluderes, uten at vi trenger å legge ordene i munnen på dem. Kanskje ender diskusjonen med at dere inviterer det ensomme barnet hjem?

VENNER SKAPER TRYGGHET. 
– Jeg er venn med alle  barna som bor her. Det hender jeg blir uvenner med noen, men da bare går jeg leker med noen andre, også går det over. 

Så enkelt og greit kan vennskap være når man er fem år. Georg bor i en bygård ved Carl Berners plass i Oslo sammen med lillebror Konrad (1), storebror Leonard (7), mamma Ingrid Wergeland og pappa Odd Magnus Nilsen.

– Det bor ikke veldig mange småbarnsfamilier i dette området, men de barna som bor her, leker sammen, forteller mamma Ingrid.

Hun ser at det å ha gode venner er viktig for at barna skal føle seg trygge og glade.

– Konrad gråter ofte når jeg leverer ham i barnehagen, men her om dagen kom hans beste venninne bort akkurat idet jeg skulle gå, og da strålte han og sa ha det uten en tåre. Det viser hvor trygt det er å ha en god venn!


BESTEVENN: Gode venner kan leke sammen og snakke sammen om hemmelige ting, mener sjuåringene Leonard og Nikolas.
DELER HEMMELIGHETER.
Å ha med venner hjem etter skole og barnehage er populært hjemme hos de tre brødrene i Oslo. I dag er det storebror Leonard som har med klassekameraten Nikolas hjem. 

– Det er fint å kunne vise frem lekene sine og spise middag sammen, synes Leonard.

Nikolas tilføyer at venner er ikke bare til å leke med, de er også fine å snakke med.
– Til venner kan man fortelle hemmeligheter man ikke kan fortelle til de voksne, sier han med et lurt smil.

Mamma Ingrid Wergeland er bevisst sitt ansvar som miljøskaper og prøver å oppfordre guttene til å variere litt når de har med venner hjem.

– Vi prøver å invitere også de barna som ikke er med venner hjem så ofte. Og det har hendt at jeg har bedt dem invitere med barn de har hatt en konflikt med. Det ender ikke nødvendigvis med at de blir perlevenner, men jeg mener vi voksne har et ansvar for å hjelpe barna å løse opp i vanskelige situasjoner slik at de ikke blir stående fastlåst. Hvis guttene  kaller andre barn «slemme» eller «sjefete», spør jeg hva som har skjedd. Hvorfor synes du hun er det? Det handler ikke bare om å ta sitt eget barn på alvor, men også å unngå at den andre for alltid er «den slemme» eller «den sjefete».

DET STORE FELLESKAPET.
Trebarnsmoren mener alle som har barn selv, har et ansvar for å se andre barn og hjelpe dem å delta i det sosiale fellesskapet. Bor du i nærheten av en familie som ikke makter å følge opp barnas fritidsaktiviteter, kan du kanskje tilby deg å ta med et barn ekstra til trening eller korpsøvelse?

– Det er ikke en stor belastning, men kan bety utrolig mye for det barnet som får mulighet til å være med, mener Ingrid Wergeland.

Hun mener vi kan gjøre mye for å inkludere andre barn, uten at vi dermed pådytter våre egne barn venner de ikke vil ha.

– Barna har ikke vondt av å lære seg at det er mulig å omgås mange forskjellige mennesker, men de trenger jo ikke bli bestevenner med alle.

– Hvem er din bestevenn, da? spør hun, henvendt til sønnen Georg.
– Det skifter hele tiden, smiler femåringen fornøyd.
Stats read: 
18 447
Stats like: 
59
↓ Artikkelen fortsetter under